uniwersytet w Tybindze
 
Encyklopedia PWN
uniwersytet w Tybindze, Eberhardt-Karls-Universität Tübingen,
uniwersytet niem., zał. 1477 przez hr. Eberharda V, późniejszego pierwszego księcia Wirtembergii;
w XVI w. był ośr. kształtowania się protest. myśli teol.; studentami uniw. byli m.in.: astronom J. Kepler, poeta F. Hölderlin, filozofowie: F. Schelling i G.W.F. Hegel; w 1. poł XIX w. wykładał tam niem. poeta i uczony L. Uhland i ewangelicki teolog F.Ch. Baur, twórca tzw. nowej szkoły tybińskiej; 1863 na uniwersytecie otwarto pierwszy w Niemczech wydział nauk przyr.; w XX w. uniw. pocz. pozostawał pod wpływem filozofii marksist., później ideologii nazizmu (1933–46); w latach 70. XX w. został zrestrukturalizowany na wzór uniwersytetów fr.; składa się z 15 wydziałów; 2003 zatrudniał 1650 nauczycieli akademickich, kształcił 18,8 tys. studentów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia