unieruchomienie
 
Encyklopedia PWN
unieruchomienie, immobilizacja,
med. podstawowa metoda leczenia następstw urazów mech. narządu ruchu (złamań, zwichnięć i in.) oraz stanów zapalnych (np. w gruźlicy);
polega na trwałym (od kilkunastu dni do kilku miesięcy) unieruchomieniu kończyn lub innych części ciała przez opatrunek gipsowy, szynę, aparat ortopedyczny, wyciąg (unieruchomienie zewnętrzne) albo przez zespalanie kości, zakładanie płytek, śrub i in. (unieruchomienie wewnętrzne).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia