uczelnie rolnicze/przyrodnicze
 
Encyklopedia PWN
uczelnie rolnicze/przyrodnicze,
wyższe uczelnie przygotowujące specjalistów z zakresu szeroko pojętego rolnictwa: agrotechniki, biologii i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, ekonomiki rolnej, technologii żywności, melioracji, weterynarii, leśnictwa, technologii drewna, mechanizacji rolnictwa, rybactwa i in.
W Polsce do 1972 pod nazwą Wyższe Szkoły Rolnicze; obecnie (2015) państwowe uczelni roln. to: Uniwersytet Przyr. we Wrocławiu (od 2006), Uniwersytet Przyr. w Lublinie (od 2008), Uniwersytet Przyr. w Poznaniu (od 2008), Uniwersytet Technolog.-Przyr. im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy (od 2006), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, oraz Uniwersytet Roln. im. H. Kołłątaja w Krakowie (od 2008); 1999 Akad. Roln.-Techn. w Olsztynie weszła w skład Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009 Akad. Roln. w Szczecinie przekształciła się w Zachodniopom. Uniw. Technologiczny w Szczecinie, 2010 Akad. Podlaska (w Siedlcach) przekształciła się w Uniw. Przyr.-Humanistyczny w Siedlcach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia