turzyca
 
Encyklopedia PWN
ponad 90 gat. o kosmopolitycznym występowaniu (gł. w rejonach chłodnych i umiarkowanych) zarówno na siedliskach mokrych i wilgotnych, jak i suchych; łodyga trójboczna, bez kolanek; liście płaskie, szorstkie; kwiaty rozdzielnopłciowe, niepozorne; w Polsce ok. 100 gat., na różnych siedliskach (zwłaszcza torfowiska, mokre łąki); tworzą tzw. łąki kwaśne (mokre), nienadające się na pastwiska; zw. są kwaśnymi trawami (podobne do traw); niektóre gat. używane w tapicerstwie (tzw. waldhar), turzyce wysokie — na wyroby koszykarskie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia