trociny
 
Encyklopedia PWN
trociny,
odpad powstający przy obróbce drewna, cząstki o średnicy 0,5–5 mm;
wykorzystywane m.in. do wyrobu tworzyw drzewnych, polerowania, podsypywania drzewek, uszlachetniania futer (trocinowania); spalane w celu grzewczym; po zmieleniu używane do wyrobu mączki drzewnej, stosowanej jako wypełniacz, np. mas klejowych, i w produkcji materiałów wybuchowych (czynnik chłonny nitrogliceryny).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia