trał
 
Encyklopedia PWN
trał
[ang.],
wojsk. urządzenie służące do wykonywania przejść w polach minowych oraz rozminowywania;
w wojskach lądowych t. są zwykle montowane na czołgach; wykrywanie i niszczenie min za pomocą t. nazywa się trałowaniem; rozróżnia się: t. naciskowe (tarczowe i walcowe), t. uderzeniowe oraz t. wykopowe (nożowe, pługowe) rozkrawające grunt i wydobywające miny na powierzchnię; bywają też t. pneumatyczne i hydrauliczne; w marynarce wojennej stosuje się t. kontaktowe i niekontaktowe (do niszczenia min dennych); t. niekontaktowe ze względu na rodzaj generowanego pola dzielą się na elektromagnetyczne, magnet., elektr. i akustyczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia