tracka sztuka
 
Encyklopedia PWN
tracka sztuka,
działalność artystyczna ludów zamieszkujących od 2. połowy II tysiąclecia p.n.e. tereny dzisiejszej Bułgarii, częściowo Rumunii i północnej Grecji (Tracja);
pozostawała pod silnym wpływem kultury greckiej; świadczą o tym bogate groby arystokracji trackiej, zdobione malowidłami. Z IV–III w. p.n.e. — okresu największego rozwoju ekonomicznego i łączenia się plemion trackich w większe organizmy polityczne, jest znanych ponad 100 monumentalnych grobowców (najsłynniejszy w Kazanłyk), których bogata dekoracja malarska oraz wyposażenie nawiązują do wątków eschatologicznych, a zarazem podkreślają wysoką pozycję społeczną pochowanej tu arystokracji trackiej. Badania archeologiczne na terenie Bułgarii przyniosły odkrycia kolejnych grobowców, m.in. grobowca w pobliżu Aleksandrowa (rejon Chaskowa), dekorowanego fryzami malarskimi ze scenami myśliwskimi; wszystkie te grobowce wykazują ścisłe związki kulturowe i artystyczne Tracji ze zhellenizowaną Macedonią i Azją Mniejszą; potwierdzają je także przykłady rzemiosła artystycznego, m.in. skarby złotych i srebrnych naczyń odkrywanych w grobowcach (np. Panagiuriszte, Letnica), importowane zarówno z miast greckich, jak i miejscowego pochodzenia. Charakteryzująca sztukę tracką stylistyka (m.in. predylekcja do motywów zoomorficznych) przetrwała także w czasach panowania rzymskiego, przyczyniając się do powstania oryginalnej rzymskiej sztuki prowincjonalnej, której ostateczny kres wyznaczyły inwazje różnych ludów, w tym Słowian, u schyłku starożytności.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia