tony eolskie
 
Encyklopedia PWN
tony eolskie,
fiz. granie napowietrznych przewodów elektr. w wyniku pobudzenia przez spływające wiry Kármána.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia