there are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy
 
Encyklopedia PWN
there are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy
[đərə mo:r ŧıŋz ın hewn ənd ə:rŧđən a:r dremt ow ın jo:r fəlọsəfi; ang.],
więcej jest rzeczy na niebie i ziemi, Horacy, niż ich się śniło waszym filozofom (W. Szekspir Hamlet).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia