tester
 
Encyklopedia PWN
tester
[łac.],
urządzenie do przeprowadzania prób (testów), mających na celu ocenę stanu badanego obiektu bądź poprawności jego działania.
Testowanym obiektem może być dowolne urządzenie, element lub podzespół, najczęściej elektroniczny (np. tranzystor, układ scalony); stosowane t. są zwykle złożonymi systemami mikroprocesorowymi, zautomatyzowanymi, umożliwiającymi zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie informacji, także jej obrazowanie bądź przekazanie do innych systemów; dzielą się na laboratoryjne (duża dokładność) i produkcyjne (mniejsza dokładność, ale duża wydajność i niezawodność), uniwersalne i specjalizowane, parametryczne (do pomiaru parametrów) i funkcjonalne (do oceny prawidłowości działania), do pomiarów stat. i dynamicznych, pracujące w trybie on-line (bezpośrednim) i w trybie off-line (parametry docierające do t. są parametrami wyjściowymi z obiektu). T. znajdują zastosowanie, zwłaszcza tam, gdzie jest potrzeba wykonywania dużej liczby pomiarów z bardzo dużą szybkością, np. do masowego testowania układów scalonych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia