telofaza
 
Encyklopedia PWN
telofaza
[gr.],
genet. końcowa faza podziału jądra komórkowego (mitoza, mejoza), w której organizują się jądra potomne;
chromosomy wydłużają się i ulegają dekondensacji, co powoduje, że przestają być widoczne pod mikroskopem; rozpoczyna się synteza rRNA, co zapoczątkowuje pojawienie się jąderka; odtwarza się otoczka jądrowa, zanika wrzeciono podziałowe, a jego elementy biorą udział w powstawaniu cytoszkieletu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia