tartak
 
Encyklopedia PWN
tartak,
zakład przemysłu drzewnego lub dział produkcyjny kombinatu przem., którego gł. zadaniem jest przerób przez przecieranie (rozpiłowanie wzdłużne) lub przerób za pomocą tzw. trakorębarek drewna okrągłego na tarcicę;
drewno okrągłe, dostarczone środkami transportu lądowego lub spławem do t., zostaje złożone w mygłach (stosach dłużyc) i odpowiednio zabezpieczone przed niszczeniem; z dłużyc pozyskuje się kłody tartaczne i po okorowaniu kieruje się je do przerobu przy użyciu traków pionowych, pilarek taśmowych lub tarczowych oraz rębarek; tzw. pełnowymiarową tarcicę, po sklasyfikowaniu w sortowni i wysuszeniu (zwykle w suszarkach), przeznacza się na surowiec dla zakładów stolarskich i materiał konstrukcyjny lub do dalszego przerobu na półfabrykaty meblarskie, stolarkę budowlaną, fryzy posadzkowe i in.; pozostałą część tarcicy, cienką i wąską, poddaje się obróbce na pilarkach tarczowych i po wysuszeniu przeznacza do przerobu na różne elementy. Odpady przerabia się gł. na zrębki.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia