system prezydencko-parlamentarny
 
Encyklopedia PWN
system prezydencko-parlamentarny,
system rządów, w którym egzekutywa jest dwuczłonowa; prezydent wybierany w wyborach powszechnych dysponuje kompetencjami umożliwiającymi kontrolowanie zarówno parlamentu, jak i rządu;
prezydent nie odpowiada politycznie przed parlamentem, jedynie konstytucyjnie i za zdradę stanu; stoi na straży przestrzegania konstytucji; rząd powoływany przez prezydenta odpowiada politycznie zarówno przed nim, jak i przed parlamentem; system ten obowiązuje np. we Francji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia