system kanclerski
 
Encyklopedia PWN
w systemie kanclerskim głowa państwa ma nieliczne kompetencje w dziedzinie władzy wykonawczej, większość ma charakter formalny; pozycja kanclerza jest silniejsza niż pozycja premiera w systemie parlamentarno-gabinetowym dzięki istnieniu tzw. konstruktywnego wotum nieufności polegającego na tym, że parlament może odwołać kanclerza wówczas, gdy wskaże kandydata i będzie w stanie wybrać nowego kanclerza; kanclerz ponosi odpowiedzialność polit. przed parlamentem za działalność rządu (systemie kanclerskim jest przyjęty m.in. w Niemczech).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia