synantropijne zwierzęta
 
Encyklopedia PWN
synantropijne zwierzęta, synantropy zwierzęce,
zwierzęta związane z miejscem zamieszkania człowieka;
synantropy właściwe to gatunki zawleczone z tropików, których rozwój przebiega tylko w środowisku człowieka (karaczan, mrówka faraona, mucha domowa); półsynantropy są związane z człowiekiem, ale występują również w środowiskach naturalnych (szkodniki magazynowe, hematofagi, muchy plujki i ścierwnice); symbowile są związane ze zwierzętami hodowlanymi, ich larwy rozwijają się w nawozie; gatunki synantropizujące się są to gatunki leśne, które zasiedlają zieleń miejską (np. kos, gołąb grzywacz).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia