stalownia
 
Encyklopedia PWN
stalownia,
dział huty, w którym wytapia się stal;
gł. wsadem jest ciekła surówka (wielkopiecowa); do podstawowych działów s. należą: składowisko materiałów wsadowych z urządzeniami transport., piece do wytapiania stali — konwertory tlenowe, niekiedy wychodzące ob. z użycia piece martenowskie, piece elektr. łukowe, indukcyjne i plazmowe, odlewnia (gdzie, zamiast stosowanego tradycyjnie odlewania stali do wlewnic i form metal. szeroko wprowadza się metodę ciągłego odlewania stali, charakteryzującą się większą wydajnością) oraz skład materiałów ogniotrwałych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia