stacja oceny nasion
 
Encyklopedia PWN
stacja oceny nasion (SON),
laboratorium zajmujące się oceną wartości materiału siewnego, czyli jego czystości, zdolności kiełkowania, zdrowotności, wilgotności oraz masy 1000 nasion, a także innych właściwości, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sformułowanymi w Ustawie o nasiennictwie;
w Polsce z 17 SON (2003), wchodzących w skład Wojew. Inspektoratów Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 3 należą do Międzynar. Związku Oceny Nasion (ISTA) i oceniają również nasiona przeznaczone na eksport.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia