sporysz
 
Encyklopedia PWN
sporysz,
bot. czarny, rogalikowaty i twardy przetrwalnik (sklerota) buławinki czerwonej, grzyba wywołującego chorobę żyta i in. traw, zw. sporyszem zbóż i traw;
grzyb ten poraża słupki kwiatów i przekształca je w struktury o dł. do 2 cm (zw. popularnie sporyszem); zawiera alkaloidy (m.in. ergotaminę i ergometrynę, pobudzające do skurczu mięśnie gładkie) używane w lecznictwie, np. w ginekologii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia