spokojna rewolucja
 
Encyklopedia PWN
spokojna rewolucja, fr. Révolution tranquille, ang. Quiet Revolution,
system reform społ., polit. i gosp. wprowadzony 1960–66 w kanadyjskiej prowincji Quebec;
1960 władzę w prowincji od nar.-konserwatywnej partii Unia Nar. przejęła Partia Liberalna; rząd, kierowany przez J. Lesage’a, dokonał głębokich reform: przeprowadzono sekularyzację systemu oświaty, usprawniono system finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, wykupiono prywatne elektrownie wodne, tworząc korporację Hydro-Quebec, co przyspieszyło rozwój ekon., uzdrowiono sytuację finansową miast, wprowadzono ubezpieczenia szpitalne, powołano Ministerstwo Kultury Prowincji, zlikwidowano korupcję.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia