słowiański zjazd
 
Encyklopedia PWN
słowiański zjazd 1848,
zgromadzenie 2–12 VI w Pradze przedstawicieli słow. narodów monarchii habsburskiej oraz Polaków i Rosjan
miał ustalić zasady, którymi będą się kierować narody słow., by przeciwstawić się germanizacji i madziaryzacji; przewodniczący Zjazdu, F. Palacký, wystąpił z koncepcją austroslawizmu; radykalni uczestnicy (K. Libelt, M. Bakunin) wysunęli hasło prawa narodów do samookreślania, które znalazło wyraz w uchwalonym na zjeździe Manifeście do narodów Europy; przyjęto w nim m.in. zasadę równouprawnienia narodów w ramach federalnego imperium Habsburgów i potępiono rozbiory Polski; obrady przerwał wybuch powstania czerwcowego w Pradze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia