skand
 
Encyklopedia PWN
skand, Sc, scandium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 21;
Symbol: Sc
Nazwa łacińska: Scandium
Liczba atomowa: 21
Pierwiastek promieniotwórczy: nie
Grupa układu okresowego pierwiastków: 3 — skandowce
Odkrycie: 1879
Odkrywca: Nilson Lars Frederick
względna masa atomowa 44,955910; s. należy do grupy skandowców; srebrzystobiały metal, aktywny chemicznie; temperatura topnienia 1541°C, temperatura wrzenia 2831°C, gęstość 2,989 g/cm3; w związkach występuje na III stopniu utlenienia; najważniejsze związki: tlenek Sc2O3, azotan Sc(NO3)3, halogenki, np. ScCl3, ScF3, szczawian Sc2(C2O4)3; s. łatwo tworzy związki koordynacyjne; w przyrodzie występuje w stanie rozproszonym (gł. towarzyszy innym skandowcom; spotykany także w minerałach m.in. wolframu, cyny, toru, uranu — odpady i półprodukty ich przerobu są źródłem s.); skand i jego tlenek są stosowane w produkcji materiałów opto- i mikroelektronicznych, węglik skandu ScC jako domieszka zwiększająca twardość węglika tytanu (TiC), azotek skandu — do produkcji specjalnych tworzyw ceramicznych; radioaktywny izotop 46Sc jest wykorzystywany jako znacznik izotopowy. S. odkrył 1879 L.F. Nilson.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia