shi
 
Encyklopedia PWN
shi, szy,
chiń. termin lit. określający wszelkie formy poet. o strukturze regularnej, mające strofy, rytmy, rymy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia