saturacji strefa
 
Encyklopedia PWN
saturacji strefa, strefa nasycenia wodą,
geol. górna strefa skorupy ziemskiej, w której wolne przestrzenie w skałach (pory, szczeliny i różnego rodzaju pustki) są w całości wypełnione wolną wodą podziemną;
leży pod strefą aeracji; w przypadku występowania na powierzchni terenu skał wodoprzepuszczalnych, górną powierzchnię s.s. stanowi swobodne zwierciadło wód podziemnych; jeżeli powierzchnię terenu pokrywają skały nieprzepuszczalne, górną granicą s.s. jest spąg tych skał, wyznaczający równocześnie napięte zwierciadło wód podziemnych; głębokość s.s. może dochodzić do kilku km, lecz w dolnej części strefy ilość wód jest wyraźnie ograniczona.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia