rzeczywistość
 
Encyklopedia PWN
rzeczywistość,
filoz. wszystko to, co istnieje;
na zrozumienie rzeczywistości ma wpływ filozoficzna koncepcja bytu, a także to, co uznaje się za przeciwieństwo rzeczywistości; często za coś nierzeczywistego przyjmuje się pozór, złudzenie, co jest tylko wytworem naszych zmysłów lub umysłu, a co błędnie bierzemy za rzeczywistość; niekiedy jednak za przeciwieństwo rzeczywistości uważa się wszelkie wytwory umysłu, myśli, a nie tylko te, które wzbudzają w nas złudzenie; w takiej koncepcji to, co rzeczywiste, zostaje przeciwstawione temu, co pomyślane lub wyobrażone; niekiedy jeszcze inaczej, to, co rzeczywiste, przeciwstawia się temu, co jest możliwe; sfera możliwości, tego, co może zajść (stwierdzamy to opierając się na doświadczeniu i analizie logicznej) jest przeciwieństwem rzeczywistości, a więc tego, co właśnie teraz, aktualnie jest.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia