rząd wiązania
 
Encyklopedia PWN
rząd wiązania,
chem. parametr charakteryzujący wiązanie chem., określony jako połowa różnicy między liczbą elektronów obsadzających orbitale wiążące a liczbą elektronów obsadzających orbitale antywiążące;
im wyższy jest rz.w., tym większa jest trwałość wiązania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia