ruda
 
Encyklopedia PWN
ruda,
zasobne w metale minerały i skały, w których zawartość składnika użytecznego jest wystarczająca do technologicznego przerobu i przemysłowego uzyskiwania z nich metali, ich stopów lub związków;
(nie dotyczy surowców zawierających litowce, np. sód, potas). W praktyce rudą nazywa się również niektóre kopaliny będące źródłem niemetali, np. ruda siarki. Terminu ruda używa się zwykle w połączeniu z nazwą odpowiedniego metalu (np. ruda żelaza, miedzi, cynku) lub minerału (np. ruda syderytowa, magnetytowa). Rudy mogą stanowić skupienie jednego metalu lub zawierać kilka metali (rudy polimetaliczne). W dawnej terminologii rudy metali nieżelaznych, zwłaszcza minerały siarczkowe, nazywano kruszcami. W zależności od zastosowania przemysłowego i użyteczności można wydzielić następujące grupy rud: 1) rudy metali żelaznych, 2) rudy metali staliwnych, 3) rudy metali nieżelaznych, 4) rudy metali lekkich, 5) rudy metali specjalnych i rzadkich, 6) rudy metali szlachetnych, 7) rudy metali promieniotwórczych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia