rozwój psychiczny
 
Encyklopedia PWN
rozwój psychiczny,
proces kolejnych stopniowych przeobrażeń psychiki (świadomości) człowieka i jego zachowania, przebiega od momentu narodzin do ostatnich chwil życia;
polega na nabywaniu zdolności do samodzielnego, odpowiedzialnego oraz nieegoistycznego odczuwania, pojmowania i działania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia