rewolucja węgierska
 
Encyklopedia PWN
rewolucja węgierska 1956,
próba obalenia ustroju komunist. na Węgrzech; zaczęła się 23 X w Budapeszcie; 25 X władzę objął rząd I. Nagya; proklamowanie przez niego systemu wielopartyjnego i wystąpienia Węgier z Układu Warsz. spowodowało 4 XI interwencję sow.; po krwawych walkach przywrócono władzę partii komunistycznej; → powstanie węgierskie 1956.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Powstanie węgierskie 1956. Jedna z ulic Budapesztu po zakończonych walkach.fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia