recepcja prawa
 
Encyklopedia PWN
recepcja prawa,
przejęcie obcego systemu prawa lub modelu rozwiązań prawnych
wśród różnych klasyfikacji recepcji prawa wyróżnia się m.in. recepcja prawa w ścisłym znaczeniu — gdy jeden system prawny zastępuje dotychczas istniejący, oraz recepcja prawa w szerokim znaczeniu — gdy ustawodawstwo lub praktyka prawna jednego kraju wpływa na prawo innego; w historii prawa szczególne znaczenie miała recepcja prawa rzymskiego; stworzona przez Justyniana I Wielkiego w VI w. kompilacja prawa rzymskiego (Corpus Iuris Civilis) oddziaływała na dalsze dzieje prawa Europy; oprac. przez glosatorów i komentatorów prawo rzymskie zostało w XVI w. recypowane w cesarstwie niem. (przez upoważnienie sądów do orzekania posiłkowo wg prawa rzymskiego); również nowoczesne kodyfikacje prawa cywilnego uwzględniają wiele elementów przejmowanych z prawa rzymskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia