reasekuracja
 
Encyklopedia PWN
reasekuracja
[łac.],
ubezpieczenie pośrednie lub wtórne, tj. przekazanie przez zakład ubezpieczeń — na podstawie umowy — części ubezpieczonego ryzyka innemu zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi reasekuracyjnemu, który w zamian za część składki ubezpieczeniowej uczestniczy odpowiednio w wypłacie odszkodowania;
reasekuracja umożliwia podział dużego ryzyka między wiele zakładów ubezpieczeń oraz wyrównywanie — pod względem sumy ubezpieczenia i stopnia niebezpieczeństwa — ryzyka znajdującego się u danego ubezpieczyciela; stosowana w skali międzynarodowej umożliwia przyjmowanie do ubezpieczenia nawet największego i szczególnie niebezpiecznego ryzyka — przez jego wyrównywanie wpływa na obniżkę taryf ubezpieczeń; retrocesja — dalsze odstępowanie części przyjętego do reasekuracji ryzyka innym reasekurantom; w Polsce reasekurację prowadzi Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” SA.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia