retrocesja

Encyklopedia PWN

retrocesja
[łac.],
prawo → reasekuracja.
reasekuracja
[łac.],
ubezpieczenie pośrednie lub wtórne, tj. przekazanie przez zakład ubezpieczeń — na podstawie umowy — części ubezpieczonego ryzyka innemu zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi reasekuracyjnemu, który w zamian za część składki ubezpieczeniowej uczestniczy odpowiednio w wypłacie odszkodowania;
polski zakład ubezpieczeń, założony 1920 w Poznaniu, od 1931 z siedzibą w Warszawie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia