radca prawny
 
Encyklopedia PWN
radca prawny,
w Polsce osoba uprawniona do obsługi prawnej organów państw. i in. jednostek organizacyjnych państwa, organów administracji publicznej, podmiotów spółdzielczych i organizacji społ. oraz podmiotów wykonujących działalność gospodarczą.
Zadaniem radcy prawnego jest stała pomoc realizowana w różnych formach, m.in.: udzielanie opinii i porad prawnych, informacji o obowiązującym prawie, występowanie w charakterze pełnomocnika przed sądami i organami administracji publicznej; radca prawny może również świadczyć usługi osobom fiz. z wyłączeniem spraw rodzinnych, opiekuńczych i karnych; wyłączenie nie obejmuje występowania w sprawach karnych w charakterze pełnomocnika posiłkowego oraz powoda cywilnego w imieniu instytucji państw. lub społ. oraz podmiotów gosp.; świadczenie pomocy prawnej polega gł. na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami; radcy prawni i aplikanci tworzą samorząd zawodowy radców prawnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia