rabbi
 
Encyklopedia
rabbi,
żydowski uczony, znawca i interpretator Biblii hebrajskiej, → rabin.

Powiązane hasła

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia