przywilej Pawłowy
 
Encyklopedia PWN
przywilej Pawłowy,
w Kościołach chrześc. termin określający możliwość rozwiązania małżeństwa;
gdy w małżeństwie zawartym przez niechrześcijan, gdy jedna ze stron przyjęła chrześcijaństwo, czego nie akceptuje druga strona i decyduje się na zerwanie związku małżeńskiego, odwołuje się do 1 Listu do Koryntian św. Pawła.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia