przewlekła obturacyjna choroba płuc
 
Encyklopedia PWN
przewlekła obturacyjna choroba płuc,
choroba charakteryzująca się ograniczeniem przepływu powietrza w drogach oddechowych;
powiązana z nieprawidłową odpowiedzią zapalną na szkodliwe pyły i gazy; p.o.ch.p. jest jedną z gł. przyczyn przewlekłej chorobowości i umieralności na całym świecie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia