przesunięcie fazowe
 
Encyklopedia PWN
przesunięcie fazowe,
fiz. wielkość wprowadzana przy jednoczesnym rozpatrywaniu 2 przebiegów wielkości fiz., zmieniających się okresowo z taką samą częst., gdy jeden z przebiegów spóźnia się względem drugiego;
dla drgań harmonicznych miarą przesunięcia fazowego jest iloczyn częstości kołowej ω i odstępu czasu Δt, w którym rozpatrywane przebiegi zaczynają swoje cykle: φ = ωΔt; w elektrotechnice duże praktyczne znaczenie ma przesunięcie fazowe między napięciem i natężeniem prądu w obwodzie elektr. zawierającym oprócz oporu czynnego także opór bierny; do pomiaru przesunięcia fazowego stosuje się fazomierz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia