prowadzący dźwięk
 
Encyklopedia PWN
prowadzący dźwięk, nuta charakterystyczna,
muz. dźwięk wykazujący tendencję do przejścia na dźwięk sąsiedni krokiem półtonowym do góry lub na dół
jest nim dążący do toniki — VII stopień (dolny dźwięk prowadzący) gamy durowej bądź harmonicznej molowej lub II stopień obniżony (górny dźwięk prowadzący); w systemie dur-moll odgrywa ważną rolę, określając stosunek dominanty do toniki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia