protobionty
 
Encyklopedia PWN
protobionty
[gr.],
hipotetyczne, najprymitywniejsze formy życia sprzed powstania organizmów syntetyzujących białka i kwasy nukleinowe;
wg koncepcji Oparina (biogeneza) były koacerwatami zawierającymi nukleoproteidy, wg A. Cairns-Smitha to związki org. powstające na matrycach minerałów ilastych, zapewniających prymitywną formę dziedziczenia cech, wg S. Foxa to powstające w gorących wodach wulk. z białkopodobnych protenoidów mikrosfery; najprawdopodobniej protobionty były bardzo zróżnicowane pod względem struktury chem., ale selekcja wyeliminowała z czasem wszystkie z wyjątkiem jednej kategorii protobiontów, która dała początek późniejszym formom życia na Ziemi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia