promienice
 
Encyklopedia PWN
promienice, radiolarie,
Radiolaria, grupa pierwotniaków zaliczanych do promienionóżek;
dosyć duże (formy kolonijne bardzo duże — do kilku mm) pierwotniaki planktonowe, wyłącznie mor., wytwarzające krzemionkowe szkieleciki promieniste, o różnej symetrii osiowej; cytoplazma zróżnicowana na zewn. — drobnoziarnistą, silnie zwakuolizowaną, z licznymi symbiotycznymi bruzdnicami, oraz wewn. — gruboziarnistą, mieszczącą 1 lub kilka jąder, otoczoną porowatą, org. torebką centralną; rozmnażają się przez podział i płciowo; występują od wczesnego kambru w planktonie pełnosłonych mórz i oceanów; osady szkielecików p. tworzą skały (radiolaryty).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia