prognoza demograficzna
 
Encyklopedia PWN
prognoza demograficzna,
przewidywanie — na podstawie odpowiednich obliczeń — przyszłej liczby i struktury ludności wg wybranych cech (najczęściej wg płci, wieku i miejsca zamieszkania);
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia