proces 193
 
Encyklopedia PWN
proces 193, wielki proces,
proces polit. toczący się 1877–78 w Petersburgu przeciwko narodnikom, oskarżonym o prowadzenie propagandy rewolucyjnej wśród chłopów;
liczba aresztowanych przekroczyła 4 tys. osób; gł. oskarżeni: I.N. Myszkin, P.I. Wojnaralski, S.F. Kowalik i in. wykorzystali salę sądową do wygłoszenia przemówień demaskujących carskie samowładztwo; m.in. 39 osób skazano na katorgę na Syberii; napisany przez nich po wyroku Testament skazanych (ros. Zawieszczanije) stał się jednym z popularniejszych dokumentów propagandy narodnickiej. Materiały z procesu, gł. przemówienie Myszkina, publikowano na łamach prasy światowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia