prawo wyborcze
 
Encyklopedia PWN
prawo wyborcze,
całokształt przepisów prawnych dotyczących zasad i trybu przeprowadzania wyborów do organów przedstawicielskich;
w Polsce prawo wyborcze określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ordynacje wyborcze (do sejmu, senatu, rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i prezydencka).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia