prasłowiański język
 
Encyklopedia PWN
prasłowiański język,
prajęzyk, konkretnie nie zaświadczony, z którego powstały wszystkie języki słow.;
prawdopodobnie wyodrębnił się z centralnej grupy języków indoeur. na pocz. I tysiącl. n.e.; przypuszcza się, że istniał jako jeden język do ok. VI–VII w. n.e., kiedy pod wpływem zróżnicowania dialektalnego i migracji zaczęły się kształtować grupy języków i poszczególne języki słow.; lokalizacja praojczyzny Słowian budzi kontrowersje; przeważa pogląd, że znajdowała się ona na północ od Karpat w dorzeczu Wisły i górnego Dniepru.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia