prasad
 
Encyklopedia PWN
prasad
[sanskr. prasāda ‘czystość’, ‘łaska’],
w hinduizmie łaska bóstwa, mająca moc wyzwolenia człowieka od skutków czynów z poprzednich żywotów (karman, sansara);
łaskę tę wierni mogą otrzymać niezależnie od tego, czy odziedziczyli kwalifikacje umożliwiające spełnianie przepisanych tradycją aktów rytualnych i czy posiadają odpowiednią wiedzę; terminem „prasad” oznacza się także pokarm ofiarowany przez kapłana bóstwu (lub przez ucznia guru), następnie — jako „święta resztka” znosząca opozycję czyste–nieczyste — rozdzielany ceremonialnie między wiernych i spożywany przez nich w świątyni lub w domu wraz z pozostałymi członkami rodziny; rytuał przyjmowania p., utwierdzający głęboką wspólnotę bóstwa i wiernych, jest centralnym elementem codziennej świątynnej liturgii hinduizmu (pudźa).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia