pragnienie
 
Encyklopedia PWN
pragnienie,
biol. popęd ukierunkowujący zachowanie się zwierzęcia lub człowieka na pobranie wody z otoczenia;
odgrywa ważną rolę w wodnej gospodarce organizmu; pragnieniem steruje ośrodek umiejscowiony w przedniej części podwzgórza, zawierający receptory (tzw. osmodetektory) wrażliwe na zwiększone stężenie osmotyczne osocza krwi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia