powstania Mackenziego–Papineau
 
Encyklopedia PWN
powstania Mackenziego–Papineau
[p. mekenziego papinọ],
wystąpienia antybryt. w koloniach Górnej Kanady i Dolnej Kanady 1837–38;
od pocz. XIX w. narastały w Dolnej Kanadzie napięcia, potęgowane podziałami etnicznymi i sytuacją ekon.; domagano się reform i autonomii dla każdej z kolonii; ugrupowanie Patriotów, kierowane przez L.J. Papineau, doprowadziło do radykalizacji żądań i walk zbrojnych z wojskami bryt.; zginęło ok. 250 osób, przywódcy zbiegli do USA; wybuch walk wywołał zamieszki uliczne w Toronto (Górna Kanada), zorganizowane przez zwolenników reform, kierowanych przez W.L. Mackenziego; rebelie te przyczyniły się do stopniowego wprowadzenia reform.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia