potrzeby
 
Encyklopedia PWN
potrzeby,
ekon. stan albo poczucie niedoboru lub braku jakichś wartości czy dóbr koniecznych do utrzymania co najmniej podstawowego standardu biologicznego, psychicznego, materialnego funkcjonowania człowieka, także w społeczeństwie;
wieloznaczne pojęcie, występujące w różnych dyscyplinach nauki: ekonomii, politologii, polityce społecznej, psychologii, socjologii; z podmiotowego punktu widzenia potrzeby można podzielić na indywidualne, grupowe i ogólnospołeczne; w ekonomii potrzeby są czynnikiem determinującym popyt na dobra i usługi, a tym samym czynnikiem pobudzającym aktywność i rozwój gospodarczy; część potrzeb ekonomicznych to potrzeby podstawowe, występujące i odczuwane przez człowieka niezależnie od sytuacji społecznej i ekonomicznej, w jakiej znajduje się jednostka, a których zaspokojenie jest związane z dostępem do dóbr niższego rzędu i dóbr zwykłych (dobra ekonomiczne, dobro wolne), część zaś to potrzeby względne, których zaspokojenie jest związane z dostępem do innych dóbr ekonomicznych, w tym do dóbr wyższego rzędu (dobro Veblena).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia