potrzeba afiliacji
 
Encyklopedia PWN
potrzeba afiliacji,
psychol. dążenie jednostki do bycia razem z innymi osobami, nawiązywania i utrzymywania z nimi kontaktu emocjonalnego, przyłączenia się do grupy społ. oraz poszukiwania akceptacji;
jej źródłem jest potrzeba bezpieczeństwa zaspokajana pierwotnie (w okresie wczesnego dzieciństwa) poprzez kontakt fiz. z matką, który z czasem zostaje zastąpiony różnymi formami kontaktu psychicznego; innym źródłem rozwoju potrzeby afiliacji mogą być standardy społ. wzmacniające zachowania afiliacyjne; u większości ludzi potrzeba afiliacji kształtuje się jako jedna z podstawowych potrzeb psychicznych, aczkolwiek jej siła zależy od indywidualnych doświadczeń jednostki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia