portret pamięciowy
 
Encyklopedia PWN
portret pamięciowy,
prawo rysopis, opis człowieka sporządzony do celów śledczych, wg najbardziej charakterystycznych cech zewn. (obejmuje cechy morfologiczne, zwłaszcza twarzy) oraz ruchowych (sposób zachowania, chodzenia, gestykulacji i mimiki);
portret pamięciowy jest sporządzany wg określonego schematu, jednolitej terminologii oraz metod opisu przyjętych w praktyce organów śledczych danego państwa; twórcą portretu pamięciowego, zw. także portretem mówionym, jest A. Bertillon.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia