poroże
 
Encyklopedia PWN
poroże,
łow. duże, parzyste, rozgałęzione wyrostki kostne na kości czołowej samców z rodziny jeleniowatych (także u samic renifera), potocznie, lecz niewłaściwie, zw. rogami;
w okresie rozwoju poroże jest powleczone scypułem; osadzone na 2 wyrostkach kości czołowej, tzw. możdżeniach; składa się z tzw. róży (zgrubienia u nasady), tyki i odnóg (u łosia i daniela z tzw. łopat); poroże jelenia zw. jest wieńcem, samca sarny (kozła) parostkami, łosia rosochami, daniela łopatami; poroże jest corocznie zrzucane, po czym odrasta nowe (z wyjątkiem sarn) do okresu kulminacji (u jeleni ok. 12 roku życia), zwiększa liczbę odnóg, staje się okazalsze i cięższe; poroże jest cenionym trofeum myśliwskim i surowcem w zdobnictwie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia